Jdi na obsah Jdi na menu

Stanislav Hejduk: Můj názor na připravované investice v Kralupech v roce 2023

28. 2. 2023

Nejprve bych se chtěl vyjádřit k další etapě rekonstrukce centra, konkrétně ulic Husova a Jungmannova. Tato rekonstrukce, jak všichni víme, navazuje na předchozí etapy a je dlouhodobě připravována. O její podobě zastupitelstvo jedná několik let. Byla předmětem připomínek občanů i petice.

Naše volební uskupení Lepší Kralupy (Kralupská levice, Zelená alternativa a Nezávislí) mělo ve volebním programu, mimo jiné i otázku rekonstrukce právě předmětné lokality, zejména nutnosti pokácení vzrostlých stromů. Z těchto důvodů jsem před nedávnem navštívil Odbor životního prostředí na MěÚ. Po podrobné diskuzi a předložení odborných posudků musím uznat, že vzrostlé sakury jsou skutečně na hraně, a mnohdy již za touto hranou, své životnosti. Co hodnotím kladně, jsou i úpravy projektu, oproti původnímu návrhu v tom, že se rozšířil prostor pro další zeleň na úkor parkovacích míst. Je řešeno zasakování dešťových vod v prostoru a je i zvýšen počet nově vysázených stromů, mimo pěti velkých platanů, které by v budoucnu měly tvořit stín v této ulici, by zde mělo být vysázeno dalších cca 20 – 30 stromů. Věřím, že se mezi nimi objeví i nějaká růžově kvetoucí sakura. K čemu mám ale připomínky, je plánovaná doprava v ulici Husova. Ze zkušeností, které máme z minulých let, je patrno, že stávající Palackého náměstí z hlediska dopravy stačí naprosto v klidu obsloužit ulice Vaníčkova a to v obou směrech. Proto bych se přimlouval, aby v Husově ulici byl zaveden stejný režim, jako je v ulici Palackého u kostela. Tedy regulovaný vjezd pomocí obslužného sloupku. Doprava by tedy byla v této ulici minimální a stala by se z toho v podstatě pěší zóna.  Místo zbylých parkovacích míst, vozidlo je možné zaparkovat v parkovacím domě, který je v docházkové vzdálenosti, bych rád uviděl například lavičky. Naše město, jež je velmi zatíženo dopravou, potřebuje klidná místa, proto udělejme taky něco pro pěší a ne jen pro motoristy.

K dalším projektů nemám zásadních připomínek, jsem s nimi obeznámen a splňují potřeby města. Jen jako „Lobečák“ bych již rád viděl i zahájení rekonstrukce Seifertova náměstí, včetně parku a prostoru před KD Vltava a přimlouvám se též za obnovení pouličních hodin, které nám v minulém roce srazil vítr. Byli jsme na ně zvyklí a prostě nám tam chybí.

Stanislav Hejduk

zastupitel za Kralupskou levici, Zelenou alternativu a nezávislé